Er drømmestudiet uden for rækkevidde? Få styr på kvote 2!

Drømmer du om at blive læge? Advokat? Antropolog? Dyrelæge?

Det er der mange, der gør.. desværre. For det gør vejen til drømmestudiet til en sej kamp, der kræver ekstremt gode karakterer, ofte med karaktergennemsnit over 11! 

En god mulighed for dem, der ikke er sikre på, at komme igennem nåleøjet udelukkende på snit, er at søge kvote 2. Når man søger kvote 2 optagelse, er der dog en del ting, man skal være opmærksom på.

 

- Ansøgningsfristen er tidligere end kvote 1 - nemlig d. 15. marts kl. 12. 

- Selvom man søger kvote 2 skal man stadig opfylde de specifikke adgangskrav, der er for uddannelsen. 

- Man skal skrive en motiveret ansøgning som man bliver bedømt ud fra. 

- Udvælgelseskriterierne kan variere fra uddannelse til uddannelse, og det samme gælder for de antal kvote 2 pladser, der er - hold derfor øje med, hvad der gør sig gældende på netop dit drømmestudie.

 

Vi har kigget nærmere på nogle af de klassiske drømmestudier, der kræver enormt høje snit, for at vise hvordan de forskellige uddannelse lægger vægt på forskellige kriterier: 

 

Medicin

På medicinstudiet bliver det slået fast, at drømme og ønsket om at arbejde med mennesker ikke er nok til at blive optaget. På medicin er det en fordel at have taget ekstra forberedelse i form af suppleringskurser, forskning eller andre videregående uddannelser med gode resultater. Derudover er det en fordel, hvis man har udøvet elitesport eller andre krævende fritidsinteresser, eller hvis man har erfaring fra andet sundhedsfagligt arbejdet, som er relateret til studiet. 

 

Antropologi

På antropoligistudet skal man vise, at man på egen hånd har opsøgt viden om uddannelsen, for eksempel ved at have kontaktet studievejledere, været til åbent hus eller læst studieordningen. Derudover er det vigtigt, at man kan vise en sammenhæng mellem ens personlige interesse for antropologi og den erfaring man har inden for faget (arbejde, højskole, mv.). Der lægges også vægt på evnen til at kunne arbejde selstændigt og gode engelskkundskaber.

 

Jura

På jura gælder det også, at man har noget relevant erfaring i forhold til studiet, og at man har sat sig ind i studiet inden man sender sin ansøgning. Derudover kræves det oså, at man i sin motiverede ansøgning konkret kan reflektere over, hvordan man generelt kan bruge jura i fremtiden, og hvilken rolle man ser sig selv have i den forvindelse. 

 

Veterinærmedicin 

Veterinærmedicin er en af de få uddannelser, der ikke kræver en motiveret ansøgning ved kvote 2. Derimod består optagelsen af en skriftlig optagelsesprøve og et interview. 

Den skriftlige optagelsesprøve er en multiple-choice test med 85 spørgsmål, der skal besvares på 30 minutter. De 180 bedste besvarelser går videre til et personligt interview, der skal afgøre de endeligt optagede.  

 

Alle eksemplerne er taget med udgangspunkt i Københavns Universitet, der generelt set har de højeste karaktergennemsnit som adgangskrav. Er man en af dem, der er bange for ikke at komme ind på drømmestudiet udelukkende på gennemsnit, kan det være en god idé at se på om uddannelsen findes andre steder, for eksempel Aarhus Universistet eller Syddansk Universitet, hvor snittende oftest er lavere. 

)