Privatlivspolitik

Privatlivspolitik 

Dit privatliv vedrører os, og hos Horizons AS (i det følgende benævnt KILROY) tager vi det ansvar, du har overdraget os, direkte eller indirekte, alvorligt. 

Denne politik forklarer, hvordan KILROY indsamler kundeoplysninger, bruger oplysningerne og i hvilke situationer og til hvem oplysningerne videregives med henblik på udstedelse af digitale ISIC, ITIC, IYTC kort og driften af ​​hjemmesiden www.isicdanmark.dk.  

KILROY er en del af en europæisk gruppe af virksomheder, der arbejder inden for rejser, uddannelsesrådgivning og studenterfordele som datterselskaber af KILROY International A/S. Indsamling og behandling af personoplysninger er en nødvendig del af udstedelsesprocessen af identifikationsdokumenter til studerende, unge og lærere, og denne proces er beskrevet i denne privatlivspolitik. 

KILROY er dataansvarlig for behandling af personoplysninger til de formål, der er nævnt i punkt 3.1 - 3.4 i denne privatlivspolitik. THE ISIC ASSOCIATION, CVR-nr. 26746760, med hovedkontor på Nytorv 5, 1450 København K. Danmark, er ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med udstedelse af ISIC, ITIC, IYTC kort, drift og ethvert andet formål, som The ISIC Association behandler personoplysninger til. KILROY er ikke juridisk bundet til The ISIC Associations behandling af personoplysninger. For mere information, sehttps://www.isic.org/privacy-policy/.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller til vores håndtering af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: 

Horizons AS

CVR-nr. 11153380

Nytorv 5, 1450 København K,

Danmark

[email protected]

1. Beskyttelse og sikkerhed er vigtigt for os 

Ansvarlig håndtering af personoplysninger som en del af driften af vores forretning er afgørende for vores forretningsmæssige målsætninger og omdømme. I denne fortrolighedspolitik vil vi redegøre for hvordan dine personoplysninger indsamles og bruges, når du er ansøger, leverandør eller forretningspartner, og hvordan du kan få adgang til dine egne personoplysninger. 

2. Hvad er personoplysninger? 

Personoplysninger er enhver form for data om en identificeret eller identificerbar levende person. Et identificerbart individ forstås som en person, der direkte eller indirekte kan identificeres bl.a. ved hjælp af et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er specifikke for en given persons identitet.

3. Hvilke typer personoplysninger behandler vi og hvorfor? 

Dine personoplysninger vil blive brugt til forskellige formål i relation til din position som ansøger om et ISIC, IYTC eller ITIC kort og driften af KILROY. De indsamlede data kan variere afhængigt af om du er ansøger, leverandør eller forretningspartner, men generelt set vil det dreje sig om oplysningerne vedrørende håndteringen af ansøgning om udstedelse af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort, leverandøradministration, direkte markedsføring og databehandling vedrørende implementering af KILROYs rettigheder og forpligtelser.  

Manglende levering af personoplysninger fra din side kan betyde at KILROY ikke er i stand til at opfylde eller videreføre sine forpligtelser over for dig som kunde eller leverandør.

Som hovedregel indsamler og behandler KILROY kun almindelige personoplysninger i forbindelse med håndteringen af ansøgning om udstedelse af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort.

Det er The ISIC Associations ansvar at behandle personoplysninger som dataansvarlig med henblik på driften af ISIC, ITIC, IYTC og ethvert andet formål, som The ISIC Association behandler personoplysninger til.

KILROY vil typisk indsamle følgende oplysninger som dataansvarlig: 

3.1    Oplysninger om vores kunder 

Oplysningerne, der gives til os online i forbindelse med ansøgningen om et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort via hjemmesiden er: fornavn, efternavn, fødselsdato, studiested og bevis for den studerendes status fra uddannelsesinstitutionen (gælder kun for ISIC), arbejdssted og bevis for lærerens status fra uddannelsesinstitutionen (gælder kun for ITIC), bonuskode (hvis relevant), mobiltelefonnummer, e-mailadresse, ID-foto, kortets gyldighedsstatus, udstedelsesdato, kortets serienummer, oplysninger om betaling af gebyr for kortudstedelse (pris, betalingstype, dato, betalingsbekræftelse) og mulig kommunikation vedrørende levering af tjenester. 

3.2    Oplysninger om vores leverandører og forretningspartnere  

Oplysninger, du giver, når du indgår en kontrakt eller en aftale med os, herunder kontaktoplysninger (job, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavne, adresser, telefonnummer, e-mailadresse), oplysninger om dine markedsførings- og kommunikationspræferencer, samt oplysninger, du har givet os, hvis du har kontaktet os med spørgsmål, for at indberette et problem, eller på anden vis med henvisning til dine kundeforhold. 

3.3    Oplysninger til abonnenter af direkte markedsføringsindhold

Oplysningerne, der gives os, når du abonnerer på nyhedsbreve eller andet direkte markedsføringsindhold: Navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, abonnementsdato.

3.4    Oplysninger om vores kunder, der ikke udtrykte uenighed om direkte markedsføring på tidspunktet for køb af produkter eller tjenester

Oplysninger, der indsamles af KILROY på det tidspunkt, hvor du købte KILROY-produkter eller -tjenester: navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, købte produkter eller tjenester, købsdato.      

4. Hvad bruger vi dine personoplysninger til? 

KILROY behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde nedenstående formål. Bemærk, at ikke alle formål, oplysningskategorier, modtagere af oplysninger og proceduretyper er gældende for dig i alle tilfælde. KILROY behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for dig som ansøger, leverandør eller forretningspartner eller i overensstemmelse med eksisterende love. 

4.1    Håndtering af ansøgninger om udstedelse af digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort
KILROY behandler dine personoplysninger, når vi indsamler og administrerer dine ansøgninger om udstedelse af et digitalt ISIC, IYTC, ITIC kort - inklusive vedligeholdelse af ansøgerregistre, fakturering for ansøgningen og/eller andre gebyrer.

4.2    Administration af leverandør- og partnerrelationer 

KILROY behandler dine oplysninger, når vi administrerer samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, hvor du indgår som leverandør eller forretningspartner, eller hvis du er kontaktperson for en leverandør eller forretningspartner, som KILROY arbejder med som en del af driften af ​​vores virksomhed, herunder vedligeholdelse af vores CRM-register med oplysninger om vores kontakt med hver enkelt leverandør og forretningspartner.  

4.3    Direkte markedsføring

KILROY behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål med henblik på at give dig information om KILROYs tjenester eller produkter eller for at gennemføre kundeundersøgelser. KILROY behandler kun dine personoplysninger til direkte markedsføring hvis du har givet os samtykke til direkte markedsføringsformål, eller du har købt produkter eller tjenester fra KILROY (f.eks. ansøgt om et kort), og på købstidspunktet ikke udtrykt uenighed med anvendelsen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

4.4    Overholdelse af gældende love og regler 

KILROY behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de love og regler, som KILROY er underlagt med hensyn til driften af ​​virksomheden eller for arkivering af forskellige ansvars- og oplysningskrav i overensstemmelse med gældende love og forskrifter. 

4.5    Automatiseret beslutningstagning og profilering

KILROY bruger ikke dine personoplysninger til beslutningstagning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling - undtagen til profilering. Profilering er en form for automatisk behandling af dine personoplysninger. Vi bruger profilering og datamodellering til f.eks. at kunne tilbyde dig specifikke tjenester og produkter, der opfylder dine præferencer for markedsføringsformål. F.eks. udarbejdes en anmodning om en ny kortudstedelse eller fornyelse på baggrund af informationer om dit gyldige korts nuværende type, og hvorvidt du overholder retningslinjerne for vores produkter eller varer.

4.6    Forpligtelse til at opdatere personoplysninger uden unødig forsinkelse

KILROY stræber efter at garantere, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og ajourførte. Vi beder dig derfor altid informere os om mulige ændringer i dine personlige oplysninger (f.eks. adresseændring, navn, telefonnummer, osv.), så vi kan garantere, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte. Hvis dine personlige oplysninger ændres, skal du straks opdatere dine personoplysninger ved at skrive til: [email protected].

4.7    Statistik

Al statistik og analyse udarbejdes i anonymiseret form og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan føre direkte tilbage til dig som en identificerbar person.  

5. Hvor længe beholder vi dine personlige oplysninger?

KILROY opbevarer oplysninger, vi indsamler fra dig, i de tilfælde hvor vi har et løbende legitimt forretningsmæssigt behov for at gøre det (f.eks. for at stille tjenesterne til rådighed eller for at overholde gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav). 

Lagringsperioden for databehandling til håndtering af ansøgninger om udstedelse af et digital ISIC, IYTC eller ITIC kort fra KILROY er 36 måneder efter levering af tjenesterne (kortudstedelsesdato).

5.1.    Vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring i 40 måneder efter at du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller efter modtagelse af dit samtykke til brug af personoplysninger til direkte markedsføringstjenester.

5.2.    Dine personoplysninger kan også bruges til direkte markedsføring i 24 måneder efter at du har købt produkter eller tjenester hos KILROY.

5.3.    Dine oplysninger slettes efter at vi har modtaget og udført din anmodning om at slette dine personoplysninger, eller du har afmeldt dig nyhedsbrevet, når databehandlingen er baseret på dit samtykke, eller hvis vi ikke har nogen anden grund til at opbevare de oplysninger, vi behandler. Du kan når som helst trække dit samtykke til direkte markedsføring tilbage.

5.4.    Personoplysningerne til administration af leverandør- og forretningspartnerrelationer gemmes i 3 år efter udløbet af forretningsforbindelsen. 

5.5.    KILROY behandler personoplysninger i overensstemmelse med de lagringsperioder, der er fastsat i love og forskrifter.

Datalagringsperioderne forlænges aldrig, medmindre det er baseret på specifikke lov og forskrifter.

6. Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 

KILROY behandler overvejende dine oplysninger af følgende grunde:

6.1.     Dit samtykke (f.eks. I forbindelse med direkte markedsføring).

6.2.     Du indgår og opfylder kontraktlige aftaler med KILROY (f.eks. i forbindelse med håndtering af ansøgninger om udstedelse af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort).

6.3.     Af hensyn til KILROYs legitime interesser som beskrevet ovenfor (f.eks. direkte markedsføring).

6.4.     Opfyldelse af KILROYs juridiske pligter (f.eks. fakturering, osv.).

6.5.     Behandlingen er nødvendig for, at et juridisk krav kan etableres, håndhæves eller forsvares (f.eks. håndtering af krav vedrørende ansøgninger om udstedelse af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort).  

6.6.     Derudover kan der være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til KILROYs eller tredjeparts legitime interesser i forbindelse med de ovenfor beskrevne formål, medmindre hensyntagen til dine interesser betragtes som vigtigere (f.eks. direkte markedsføring, håndtering af ansøgninger om udstedelse af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC kort). 

7. Overførsel af personoplysninger

KILROY videregiver kun oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for driften af ​​vores forretning, herunder for at kunne levere de tjenester, du har bestilt. 

KILROY vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere ved udstedelse af ISIC, ITIC, IYTC kort:

7.1.    Ved bestilling af ISIC, ITIC, IYTC kort videregiver KILROY personoplysninger til The ISIC Association gennem Global Office BV, Keizersgracht 174, Amsterdam, 1016 DW Holland. The ISIC Association lagrer kortholders oplysninger for alle globalt aktive ISIC, IYTC, ITIC kort i Co. Dublin, Irland og behandler desuden de personoplysninger, der er overført fra KILROY med henblik på at kunne tilbyde ISIC, IYTC, ITIC tjenester, og for at kunne bevise den globale gyldighed af de studerende, lærere eller unges kort. Følgende data leveres på tidspunktet for udstedelse af ISIC, ITIC, IYTC kort: fornavn, efternavn, fødselsdato, studiested, foto, arbejdssted (gælder kun for ITIC), e-mailadresse, kortets serienummer og (kun på anmodning fra The ISIC Association) kopien af ​​bevis for studier eller arbejde, som du har tilvejebragt for at bekræfte din berettigelse til at besidde det kort, du har fået udstedt (gælder kun ISIC og ITIC). 

7.2.    Yderligere kan KILROY videregive dine personoplysninger til leverandører og tjenesteudbydere (databehandlere) som en del af virksomhedens normale drift (til behandling af personoplysninger på vegne af os), f.eks. i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyserapporter, markedsføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand, accept af betalinger, osv.  

7.3.    Nogle af leverandørerne, som f.eks. kreditvurdering, revision, juridisk bistand, accept af betalinger, osv., kan selv betragtes som dataansvarlige. For yderligere information om hvordan The ISIC Association, vores leverandører og partnere behandler og beskytter dine personoplysninger, henviser vi til deres privatlivspolitikker og vilkår for brug - se f.eks. www.isicassociation.org

7.4.    KILROY bestræber sig på at begrænse videregivelsen af ​​personoplysninger i personlig identificerbart format i størst mulig udstrækning for derved at begrænse de tilfælde, hvor information kan føres tilbage til dig personligt. 

8.International overførsel af dine personoplysninger 

KILROY overfører ikke dine personlige data til lande uden for EU/EØS af de årsager, der er nævnt i denne privatlivspolitik, medmindre den registrerede udtrykkeligt anmoder om det, eller det forlanges af gældende lovgivning.

9. Dataintegritet og sikkerhed 

Personoplysninger lagres ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, som de er indsamlet til - medmindre lagringsenheden er forpligtet til at overholde den nationale lovgivning, herunder lovbestemte lagringsperioder i forbindelse med bogføring, osv. 

Det er KILROYs politik at beskytte personoplysninger ved at tage de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når dine personoplysninger ikke længere behøves, sikrer vi, at de slettes på en sikker og forsvarlig måde. 

10. Dine rettigheder 

Du har ret til at få adgang til alle de personlige data, vi har registreret, og oplysninger om, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, hvem der modtager oplysninger om dig og i hvor høj grad vi viderefører oplysninger i Danmark og i udlandet. Din ret til adgang kan dog være begrænset af lovgivning, beskyttelse af andre personers privatliv og hensyntagen til vores forretning og praksis. Vores know-how, forretningshemmeligheder såvel som interne vurderinger og materiale kan også være undtaget fra retten til adgang.  

Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette er f.eks. tilfældet, når behandlingen er baseret på vores legitime interesser. 

Indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering, der til enhver tid udføres til dette formål. 

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de restriktioner, der følger af eksisterende lovgivning og rettigheder til databehandling. Disse rettigheder er kendt som "retten til korrektion", "retten til sletning" eller "retten til at blive glemt".  

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod brugen af ​​oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af ​​disse oplysninger til opbevaring. Anvendelsen af oplysningerne vil da være begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes rigtighed kan verificeres, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser. 

Hvis du har ret til at få slettet de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet bede os om at begrænse brugen af ​​disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi skal bruge de oplysninger, vi har registreret om dig, udelukkende til at gøre et retligt krav gældende, kan du også kræve, at al anden brug af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi kan dog have ret til anden brug, i forbindelse med at gøre et retligt krav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi muligvis ikke længere tilbyde dig specifikke tjenester eller produkter. Bemærk også, at vi fortsat vil bruge dine personoplysninger, f.eks. til at opfylde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov. 

Hvis vi bruger oplysninger baseret på dit samtykke eller som et resultat af en aftale, og databehandlingen er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har leveret i et elektronisk computerlæsbart format. 

Hvis du ønsker at gøre krav en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os på [email protected]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. 

Klager over KILROYs behandling af ​​dine personoplysninger kan fremsættes til: 

Danmark - Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 1300 København K Denmark E-mail: [email protected] 

 

11. Opdateringer 

KILROY evaluerer og opdaterer regelmæssigt denne privatlivspolitik. Derfor anbefaler vi regelmæssigt at tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, der kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger. 

Opdateret 18/10-2019