Handelsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITAL UDSTEDELSE AF ISIC, IYTC og ITIC KORT

Ved ansøgning om digitale ISIC, IYTC og ITIC Kort betragtes følgende vilkår som accepteret af Ansøgeren. Af denne grund skal du læse vilkårene og betingelserne grundigt, inden du ansøger om dit digitale ISIC, IYTC eller ITIC Kort.

Betydninger:

Ansøger er den person, der indsender ansøgningen om tildeling af et Kort.

Ansøgningsprocedure er den online ansøgningsproces, der går forud for udstedelsen af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC Kort, defineret af THE ISIC ASSOCIATION.

Ansøgningsgebyr er det gebyr, der betales af Ansøgeren til Repræsentanten for behandlingen af ansøgningen.

Fordele er de rabatter eller den fortrinsadgang, der gives til indehavere af ISIC, IYTC og ITIC Kort, når de præsenterer deres gyldige identifikation. Disse fordele dækker over en lang række produkter og tjenester, der tilbydes både på fysiske steder (detailhandel eller andet) og online. Alternative navne: "Rabatter", "nedslag", "muligheder”, etc.

Kort - alle henvisninger til kort, uanset om det er skrevet med stort, dækker over enhver godkendt digital eller på anden vis virtuel identitetsbærer med identifikationsstatus i henhold til definitionerne i THE ISIC Associations Vedtægter og Konventioner. Kortene er ISIC, IYTC og ITIC.

International Student Identity Card ISIC er den officielle identitetsbærer af verificeret status som studerende, tildeles af THE ISIC Association og kerneproduktet. Alternative navne: “ISIC” eller “ISIC Kortet”. Forkortelser anvendt i artikler: ”ISIC” eller ”ISIC Kortet”. ISIC er det eneste globalt anerkendte bevis for fuldtidsstuderende og det udstedes i næsten 130 lande. Det støttes af organisationer som UNESCO, Det Europæiske Råd for Kultur og Det Andinske Fællesskab. Kortet anerkendes af universiteter, akademiske institutioner, studenterorganisationer, nationale regeringer og uddannelsesministerier over hele verden (spørg dine foretrukne organisationer/institutioner om de anerkender kortet).

THE ISIC ASSOCIATION (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION) er den nonprofitorganisation, der er ansvarlig for ISIC, IYTC og ITIC Kort over hele verden. For mere information om The ISIC Association, besøg www.isicassociation.org.

ISIC Global Office er foreningens helejede administrationsselskab og har ansvaret for den daglige drift, såvel som salgs- og driftsstøtte til Repræsentanter. Forkortelser anvendt i artikler: “IGO”.

International Teacher Identity Card ITIC er den officielle identitetsbærer af verificeret lærerstatus for personer i lærerstanden. Alternative navne: "ITIC", "ITIC Kortet". Forkortelser brugt i artikler: ”ITIC” eller ”ITIC Kortet”. ITIC er tilgængeligt for fuldtidslærere eller professorer.

International Youth Travel Card IYTC er den officielle identitetsbærer af verificeret ungdomsstatus for personer under 31 år. Alternative navne: “IYTC”, eller “IYTC Kortet”. Forkortelser brugt i artikler: ”IYTC” eller ”IYTC Kortet”. IYTC er tilgængeligt for personer i alderen 30 år eller yngre, som ikke er studerende på fuldtid.

Repræsentant – Horizons A/S, CVR-nummer 11153380, hovedkontor på Nytorv 5, 1450 København K, Danmark, [email protected]. Repræsentanten er blevet udpeget af THE ISIC ASSOCIATION til at udstede Kort på vegne af THE ISIC ASSOCIATION.

Serienummeret er den unikke kode, der er tildelt til identifikation af hver enkelt Kortholder.

1. Formålet med betingelserne for udstedelse af Kort

1.1. Disse vilkår og betingelser gælder for bestilling gennem en online-ansøgning om udlevering af et digitalt ISIC, IYTC eller ITIC Kort (i det følgende benævnt som "Kort"), der udstedes af Horizons A/S, CVR-nummer 11153380, hovedkontor på Nytorv 5, 1450 København K, Danmark, som er et privat aktieselskab (i det følgende benævnt som "Repræsentant") på vegne af THE ISIC ASSOCIATION, CVR-nummer 26746760, hovedkontor på Nytorv 5, 1450 København K. Danmark.

1.2. Repræsentanten tildeles sin ret til at distribuere og udstede Kortene af IGO (ISIC Global Office) på vegne af THE ISIC ASSOCIATION.

1.3. Ansøgningsproceduren for distribution og udstedelse af kortene defineres af THE ISIC ASSOCIATION. Repræsentanten skal følge ansøgningsproceduren i henhold til THE ISIC ASSOCIATIONS Vedtægter, THE ISIC ASSOCIATIONS Konventioner og Repræsentantens (P)ER-aftale.

1.4. THE ISIC ASSOCIATION er ejeren af Kortene og ansvarlig for Kortene og implementeringen af ​​Kortholderens rettighederne i det omfang det er beskrevet på THE ISIC ASSOCIATIONS hjemmeside: www.isicassociation.org.  

1.5. Repræsentanten er ansvarlig for en tilfredsstillende gennemgang af ansøgningen, af ​​Ansøgeren og aflevering af serienummeret til Ansøgerens Kort i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne, såvel som disse vilkår og betingelser.

1.6. Hvis Ansøgeren ikke accepterer disse Betingelser for udstedelse af digitale ISIC, ITIC og IYTC Kort, kan hun/han ikke ansøge om et Kort.

1.7. Alle kontraktmæssige forhold mellem Repræsentanten og Ansøgeren (i det følgende benævnt "Kortansøger") indgås i overensstemmelse med dansk lov.

2. Repræsentanten er ansvarlig for en tilfredsstillende gennemgang og accept af Ansøgerens ansøgning, og for levering af serienummer til Ansøgeren i overensstemmelse med de regler, der regulerer udstedelsen af kortene, jf. ISIC-Vedtægterne, ISIC-Konventionerne, (P)ER-aftale, samt disse vilkår og betingelser; Ansøgeren er ansvarlig for betaling af et gebyr til Repræsentanten, tilvejebringelse af korrekte og præcise oplysninger krævet af disse vilkår og betingelser og aktivering af Ansøgerens Kortprofil i ISIC-appen.

2.1. Alle kort udstedes som digitale Kort, der er tilgængelige via ISIC-appen. Fysiske Kort er ikke tilgængelige. Listen over lande, hvor ISIC-appen er gyldig og tilgængelig for download er tilgængelig på hjemmesiden https://www.isicdanmark.dk/studierabatter/isic-app/.

2.2. I øjeblikket understøttes følgende enheder til ISIC-appen: Android smartphones: Android OS 4.4 og nyere; iPhones IOS 8.0 og nyere. Til de brugere, der ikke har ovennævnte mobile enheder, besøg venligst mobilhjemmesiden https://m.isic.org. Listen over enheder, der understøttes til ISIC-appen, er tilgængelig på hjemmesiden https://www.isic.org/faq/.

2.3. Hvis ansøgeren har bestilt et Kort, og bestillingen er blevet accepteret af Repræsentanten, er det Ansøgerens ansvar at aktivere Ansøgerens Kortprofil i ISIC-appen.

2.4. For at få adgang til fordelene, der tilbydes af THE ISIC ASSOCIATION, skal Kortholderen have en profil med et aktivt digitalt Kort i ISIC-appen.

2.5. Ansøgeren færdiggør processen ved at oprette en profil i ISIC-appen. Kortansøgeren skal i denne forbindelse downloade ISIC-appen til sin mobile enhed og udfylde profilen ved at følge instruktionerne i appen.

3. Alle Kort skal bestilles online via www.isicdanmark.dk .

4. På hjemmesiden https://www.isicdanmark.dk/kob-isic-kort/checkout-basket/ bedes Ansøger om at vælge sit foretrukne Kort. Efter valg af Kort skal Ansøgeren udfylde de personlige oplysninger med henblik på kvalifikationskontrol, udstedelse af Kort og betaling. Oplysningerne skal være personlige, korrekte og specifikke, da kortet er en gyldig form for personlig ID i nogle lande. Kortene er kun til personligt brug. Kommunikationen med Ansøgeren, samt leveringen af serienummer, udføres via mobiltelefonen og/eller den e-mail-adresse, som Ansøgeren har angivet ved bestilling af Kortet.

5. Efter indgivelse af oplysninger anmodes ansøgeren om at læse og acceptere udstedelsesbetingelserne og kontrollere de personlige oplysninger for fejl. Ved at klikke på 'Fortsæt' føres Ansøgeren til betalingssiden for at gennemføre betalingen.

6. Efter levering af betalings- og kortoplysninger; og efter at have klikket på "Betal", betragter Repræsentanten det som en godkendelse fra Ansøgeren om, at denne hermed har indgået en aftale med Repræsentanten. Repræsentanten begynder at behandle ansøgningen umiddelbart efter at betalingen er verificeret af betalingsinstitutionen.

7. Repræsentanten sender et bekræftelseslink til Ansøgeren, hvor Ansøgeren bliver bedt om at bekræfte sin status og uploade et foto. Når Ansøgerens status er verificeret af Repræsentanten, sender Repræsentanten godkendelses-mailen med serienummeret til Ansøgeren, og dermed er kortudstedelsesproceduren afsluttet.

8. Ansøger modtager et link med instruktioner til download af ISIC-appen i godkendelses-mailen. Efter linket og reglerne for ISIC-Appen, aktiverer Kortansøger Kortet i ISIC-appen.

9. Det tager op til to arbejdsdage for Repræsentanten at bekræfte, at Ansøgeren overholder udvælgelseskriterierne.

10. Ansøgeren skal være opmærksom på, at afbestillingsretten ikke gælder for Kortudstedelsen. Efter indsendelse af ansøgning refunderes udstedelsesgebyret ikke - heller ikke ved afbestilling af ordren.  Bestilling af et kort er undtaget fra fortrydelsesretten, godkendt af Direktiv 2011/83/EU[1] om forbrugerrettigheder, artikel 16C[2].

11. Ansøgeren opkræves et gebyr på 150 DKK for udstedelse af et digitalt kort. Gratis udstedelse eller nedsat pris på et digitalt Kort gælder kun hvis der bruges en bonuskode ved betalingen.

12. Alle priser er inkl. moms. Fuld betaling skal ske samtidig med indsendelse af ansøgningen.

13. Online-betaling må kun foretages i forbindelse med bestilling på www.isicdanmark.dk. Aktuelle priser og gebyrer kan altid ses på www.isicdanmark.dk.

14. Betaling kan ske med et betalingskort, kreditkort eller MobilePay.

15. Kvalifikation og gyldighed

15.1. Følgende skal opfyldes for at kvalificere til at ansøge om et ISIC Kort:

15.1.1. Ansøgeren er studerende i grundskolen, gymnasiet, på en højere læreanstalt, på et videregående studie, en efteruddannelse eller et sprogstudie - og indskrevet på en institution, der er officielt anerkendt af undervisningsministeriet eller det officielle styringsorgan for uddannelse i det land, hvor uddannelsen ligger.

15.1.2. Den kvalificerede studerendes arbejdsuge defineres som mindst 15 timers studier om ugen i mindst 12 uger om året.

15.1.3. Ansøgeren skal være 12 år eller ældre.

15.1.4. ISIC Kortet er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdagen, medmindre det bliver annulleret af Repræsentanten inden udløbet, se 15.4.

15.2. Følgende skal opfyldes for at kvalificere til at ansøge om et IYTC Kort:

15.2.1. Ansøgeren skal være op til og med 30 år, med Kortets udløbstid sat forud for indehaverens 31-års fødselsdag.

15.2.2. IYTC-kortet er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen, medmindre kortet blev udstedt mindre end 12 måneder fra den 31. fødselsdag - i det tilfælde udløber kortet en dag før indehaverens 31. fødselsdag - medmindre Repræsentanten annullerer Kortet før udløb, se 15.4.

15.3. Følgende skal opfyldes for at kvalificere til at ansøge om et ITIC Kort:

15.3.1. Ansøgeren er en del af lærerstaben på en grundskole, et gymnasium, en højere læreanstalt, et videregående studie, en efteruddannelse eller et sprogstudie - og ansat på en institution, der er officielt anerkendt af undervisningsministeriet eller det officielle styringsorgan for uddannelse i det land, hvor uddannelsen ligger.

15.3.2. ITIC Kortet er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdagen, medmindre det bliver annulleret af Repræsentanten inden udløbet, se 15.4.

15.4. Kortet kan og vil blive annulleret uden varsel, før eller efter udstedelse, hvis ansøgerens oplysninger viser sig at være unøjagtige eller forkerte, uden mulighed for refusion. Enhver fordel, produkt eller service opnået med et Kort, der efterfølgende er blevet annulleret, kan tilbagekaldes uden nogen ret til kompensation.

15.5. Alle kort er strengt personlige og må kun bruges af Kortholderen.

15.6. Repræsentant, på vegne af The ISIC Association, forbeholder sig retten til at annullere et Kort uden varsel, hvis Repræsentanten vurderer, at Kortholderen har misbrugt kortet. Kortholderen har ingen ret til kompensation eller refusion i den forbindelse.

15.7. Gyldighedsperioden for Kort begynder så snart ordren er afsluttet, dvs. Kortansøgningen er blevet accepteret af Repræsentanten.

16. Spørgsmål vedrørende kort skal adresseres skriftligt til: [email protected].

17. Meddelelser om ændringer i Vilkår og betingelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden: www.isicdanmark.dk. Ændringer i vilkår og betingelser træder i kraft fra notifikationsdatoen.

18. Som en del af driften af Kortservicen modtager du e-mails, nyhedsbreve og meddelelser fra Repræsentanten og THE ISIC ASSOCIATION med relevante medlemsfordele og tilbud, information om events og rabatter og tilbud, der er tilgængelige fra Repræsentanten, THE ISIC ASSOCIATION og deres samarbejdspartnere. ISIC ASSOCIATION samarbejder med virksomheder inden for turisme, bilindustrien, beklædning, drikkevarer, hoteller, rejser og andre industrier. Du kan altid se en liste over ISIC ASSOCIATIONs nuværende samarbejdspartnere på www.isic.org.

18.1. Det vil være Repræsentant og IGO, der sender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnere.

18.2. Hvis du tidligere har accepteret at modtage e-mails og nyhedsbreve fra Repræsentant eller IGO, men ikke længere ønsker at modtage disse e-mails, nyhedsbreve og meddelelser, kan du afmelde dig ved at e-maile [email protected] eller ved at klikke på Afmeld i bunden af ​​nyhedsbrevet.

18.3. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til modtagelse af e-mails og nyhedsbreve fra Repræsentant, IGO eller THE ISIC Association tilbage.

19. Personoplysninger behandles i henhold til den danske databeskyttelseslov og GDPR (General Data Protection Regulation). Behandlingen af ​​personoplysninger er beskrevet i Privatlivspolitikken. Privatlivspolitikken er tilgængelig på: https://www.isicdanmark.dk/en/about-isic/privacy-policy/.

20. Stridigheder mellem Ansøgeren og Repræsentanten afgøres ved forhandling. Hvis ansøgeren og repræsentanten ikke klarer at bilægge striden gennem forhandling, vil den blive afgjort ved Københavns domstol i henhold til dansk lovgivning.          

21. Repræsentanten er fritaget for ethvert ansvar, herunder tilbagebetaling af Kort på grund af forsinkelser i forbindelse med kortudstedelse og/eller andre konsekvenser forårsaget af forhold, der er udenfor Repræsentantens kontrol - eksempelvis brand, strejke og lockout.

22. Repræsentanten er ikke ansvarlig for slåfejl eller andre fejl.

23. Repræsentanten kompenserer ikke for udløbne eller ændrede rabatter, der tilbydes af The ISIC Association. Hvis Ansøgeren bliver opmærksom på udløbne og/eller ændrede rabatter eller aftaler, skal Ansøgeren kontakte The ISIC Association via ISIC-appen eller e-mail: [email protected].

24. BEDRAGERI/SVINDEL. ISIC, IYTC og ITIC Kort fungerer som ID. Ethvert bedrag med navn, fødselsdato, foto, studiested eller lignende vil blive betragtet som svig og overdraget de relevante myndigheder til retsforfølgning. I tilfælde af bedrag eller svig annulleres kortet også øjeblikkeligt af Repræsentanten.

 

[1]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF og Rådets Tekst med EØS-relevans EUT L 304, 22.11.2011, s. 64–88, Specialudgave på kroatisk: Kapitel 15 bind 008 s. 260 - 284.

[2] Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.