Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

ISIC Danmark (c/o Horizons A/S, CVR 11153380, Nytorv 5, 1450 København K., Danmark) er på vegne af ISIC Association (isicassociation.org) blevet udpeget som udstedende myndighed for ISIC-kortet i Danmark.

ISIC Danmarks SAMARBEJDSPARTNERE OG FORDELSGIVERE

Ved køb af ISIC kortet bliver køber automatisk medlem af ISIC’s fordelsprogram og giver dermed ISIC Danmark tilladelse til at sende relevante tilbud og rabatter fra ISIC Danmarks samarbejdspartnere og fordelsgivere via E-mail eller mobile applikationer (såkaldt ”apps”). ISIC Danmark udleverer ikke data til eksterne virksomheder, samarbejdspartnere og/eller tredjepart.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF ISIC KORTET

Nedenstående betingelser gælder for køb af ISIC kortet og er gældende medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

PRISER OG BETALING

Alle priser er inkl. moms. Fuld betaling skal ske inden udstedelse og eventuel afsendelse af ISIC kortet.

UDSTEDELSE

Alle digitale ISIC kort udstedes først efter fuld betaling samt korrekt upload af studiedokumentation samt foto i Pas format i ISIC app'en.

 

FORTRYDELSESRET

Det er ikke muligt at fortryde køb af ISIC-kort med mindre dette sker inden foto og eller relevant studiedokumentation er blevet uploadet. Køb af ISIC kort er omfattet af "Lov om visse forbrugeraftaler, § 17, Stk. 2, nr. 1 jf. § 9, stk. 2, nr. 2" omhandlende fortrydelsesret.

PERSONDATAPOLITIK

I forbindelse med bestilling af et ISIC-kort, er det nødvendigt, at du angiver følgende kortholderoplysninger, hvilke er; fulde navn, postnummer, by, e-mail, fødselsdato, studiested. Dine oplysninger vil blive benyttet til at udstede dit ISIC kort. ISIC Danmarks behandling af persondata sker under iagttagelse af relevant lovgivning (persondataloven). Kortholdere kan kontakte ISIC Danmark, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kortholder, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. ISIC Danmark videregiver i intet tilfælde persondata oplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring.
Ansøgeren giver desuden tilladelse til, at kortholderoplysningerne gøres tilgængelige for ISIC Danmark og ISIC Association i Amsterdam (ISIC Global Office) med henblik på verifikation ved brug af tjenester, der kræver ISIC-kortet som en berettigelse af dokument. Alle kortholdere har ret til at få adgang til deres kortholderoplysninger ved henvendelse til ISIC Danmark.
Hvis du ønsker at genfinde dit samtykke til tro og love erklæringen, kan dette gøres ved at skrive til ISIC Danmark via vores kontaktformular her.

ISIC-kortet

For at købe et ISIC kort, skal du være minimum 12 år og registreret som aktiv fuldtidsstuderende på en uddannelse.
- Kortet et personligt studie ID-kort og gyldigt indtil udgangen af den måned som står skrevet på kortet
- Kortet påkræver, at der er et vellignende billede i pasfoto format af dig på kortet.

GYLDIGHED

ISIC-kortet er gyldigt 12 måneder fra købsdato.

VORES FORBEHOLD

ISIC Danmark er fritaget for enhver form for ansvar inklusiv tilbagebetaling af købte ISIC-kort som følge af leveringsforsinkelser eller andre konsekvenserne heraf som er forårsaget af forhold uden for kontrol for ISIC Danmark, herunder brand, strejke og lockout.
ISIC Danmark udbetaler ingen form for kompensation for udløbne eller ændret rabataftaler, fra vores samarbejdspartnere. ISIC Danmark tager forbehold for eventuelle trykfejl. Såfremt du oplever udløbne eller ændrede forhold på rabatter eller andet bedes du kontakte ISIC Danmark via vores kontaktformular her.

KONKURRENCEREGLER

Vinderne vil blive udtrukket umiddelbart efter konkurrencens slutdato.
Vinderne kontaktes via e-mail. Vindernes navn og studieretning kan blive offentliggjort på isicdanmark.dk og/eller ISIC Danmark’s Facebook side sammen med dennes motivation/tekst. Ved at deltage i konkurrencen samtykker du til, at dit navn og studieretning offentliggøres, hvis du udtrækkes som vinder. ISIC Danmark er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger ved vinderens præmie (medmindre andet er angivet). ISIC Danmark forbeholder sig ret til at ændre konkurrencens vilkår og betingelser. I tilfælde af ændringer vil disse blive offentliggjort på www.isicdanmark.dk.

ISIC Danmark er ikke ansvarlig for tekniske fejl som sker i forbindelse med anvendelse af telefon, e-mail eller anden form for teknologi. Ansatte hos ISIC Danmark eller familiemedlemmer til nogen af disse, kan ikke deltage i konkurrencen. Juryens afgørelse kan ikke ankes. Juryen består af ISIC Danmarks personale og eventuelt deltagende konkurrence sponsorer. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter, varer eller andre tjenesteydelser. Rejser, overnatninger eller andre former for ekstra omkostninger, der måtte blive gældende for vinderene, er for vinderens egen regning, medmindre andet er angivet i de respektive konkurrenceregler. Eventuel præmieafgift betales af vinderen. Hvis ISIC Danmark mistænker en eller flere deltagere for snyd eller andre uregelmæssigheder, forbeholder ISIC Danmark sig ret til at udelukke disse personer fra konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang. Information indsamlet om hvor deltagere ønsker studierabat, kan bruges af ISIC Danmark til at blive opmærksom på nye rabatgivende partnervirksomheder til ISIC Danmark. Deltagerens information/ønsker vil ikke blive videregivet til tredjepart. ISIC Danmark forbeholder sig ret til at indgå aftaler med virksomheder, som er blevet foreslået af deltagere, der ikke har vundet en præmie i konkurrencen.

SNYD / BEDRAGERI

Da ISIC-kortet fungerer som et (studie) ID kort vil snyd med navn, fødselsdato, billede, studiested eller lign. blive betragtet som bedrageri og overdraget til de relevante myndigheder med henblik på retsforfølgelse. Dit ISIC-kort vil samtidig blive annulleret omgående.

TRO & LOVE ERKLÆRING

Ansøgeren erklærer at have læst og forstået regler og betingelser for anskaffelsen af ISIC-kortet, og at oplysningerne i ansøgningen er fuldstændige, korrekte og sande.
Ansøgeren giver ISIC Danmark ret til at kontakte relevante myndigheder og skole / universitet med henblik på verificering af oplysningernes nøjagtighed.
ISIC -kortet kan og vil blive annulleret uden varsel, før eller efter udstedelse, hvis ansøgernes oplysningerne viser sig at være unøjagtige eller falske, uden mulighed for tilbagebetaling.
Enhver ydelse, produkt eller service der opnås med et ISIC-kort eller et midlertidig ISIC-kort nummer, der efterfølgende blev annulleret kan annulleres, og vil derfor ikke være berettiget til nogen form for kompensation.