Har du styr på de økonomiske termer?

10 økonomiske termer alle studerende bør kende

Mange unge danskere, har ikke ordentligt styr på deres privatøkonomi - helt op mod 50.000 af de unge mellem 18-25 år er registreret i RKI. Der er en stor risiko for at disse unge mennesker, ender med at gældsætte sig tidligt i livet. Det kan blive et stort problem for dem på længere sigt, når de skal ud og købe hus eller bil eller får børn. 

Derfor har Mikonomi.dk i samarbejde med Lånpengesmart.dk udarbejdet en guide, med de vigtigste økonomiske termer at kende som ung dansker. Vi har nedenfor listet begreberne, som i øvrigt står i vilkårlig rækkefølge. Se den visuelle oversigt nederst.

Vil du lære mere om hvordan man optager et lån eller hvordan låneprocessen foregår, kan du læse mere på følgende side: Lån penge.

 

1. ÅOP

ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Udtrykket bruges til at beskrive de omkostninger, der som lånetager årligt er forbundet med det pågældende lån.

ÅOP anses af mange eksperter som det mest retvisende udtryk for de omkostninger, der er forbundet med at optage et lån.

 

2. Renters rente

Ved renters rente, forstås den rente, der komme på dine renter.
Det udregnes ved en simpel formel, som er benyttet i ovenstående eksempel, hvor der er taget udgangspunkt i en rente på 10 % og en startkapital på 1.000 kr. 

Som det kan ses ud fra nedenstående eksempel, er beløbet fra år 1 blevet 231 kr. mere værd, grundet rentesregning.

  • Startbeløb år 1: 1.000 kr → værdi efter renteberegning: 1.100
  • Startbeløb år 1: 1.100 kr → værdi efter renteberegning: 1.210
  • Startbeløb år 1: 1.210 kr → værdi efter renteberegning: 1.331

 

3. Inflation vs. deflation

Inflation og deflation er udtryk, der beskriver hvorvidt priserne på varer og tjenesteydelser er stigende eller faldende. 

Det er to vigtige udtryk at have forståelse for, da det vil have indflydelse på dit månedlige rådighedsbeløb, på de varer du køber og på den rente du bliver tilbudt af bankerne. 

Er der inflation i Danmark, er der en generel stigning i priserne på varer og på lønniveauet.I Danmark er det Centralbanken, der står for at stabilisere inflationen, så den ikke bliver for høj.

Det er svært at definere hvad der er den ideelle situation. Økonomer mener som udgangspunkt at en lav inflation på ca. 2 % er det ideelle.

 

4. Kreditvurdering

Inden du kan godkendes til et lån, foretager banken en kreditvurdering af din økonomi. Dette gøres, for at vurdere din evne og vilje til at betale de lånte penge tilbage. 

Bankerne lægger, i deres kreditvurdering, vægt på ting som; årlig indkomst, boligsammensætning, RKI-registrering, samlede gæld og andre forhold, der kan gøre sig gældende for din tilbagebetalingsevne.

 

5. Insolvens vs. solvens

Insolvens
Insolvens betyder at du ikke er i stand til at betale dine regninger. For privatpersoner kan det medføre registrering i RKI, hvis man erklæres insolvent. Udtrykket teknisk insolvent benyttes ofte om virksomheder, som er ved at gå konkurs, pga. manglende betalinger, men kan også bruges om privatpersoner.

Solvens
Er man solvent, er man i stand til at betale sine udestående i form af renter, lån og lignende. Som privatperson er det fordelagtigt at være solvent, da det øger kreditværdigheden hos bankerne. Det gør i sidste ende dine muligheder for at låne penge større.

Vi anbefaler at du lægger et budget, der giver dig et fuldt overblik over din økonomi, da det vil gøre det nemmere for dig at styre dine udgifter og indtægter.

  • Rki er et register for dårlige betalere. 50.000 af unge danskere mellem 18-25 år er pt medlem af RKI.

 

6. Afdrag

Afdraget er det beløb, der hver termin skal betales tilbage af lånebeløbet. Som det er forklaret længere nede, kan afdraget være forskelligt alt efter hvilken lånetype du har valgt. 

På korte lån, er afdragene typisk månedlige, men kan også forekomme som årlige afdrag, hvis der optages et større lån.

 

7. Rente

Nominel rente
Den årlige nominelle rente beskriver, den rente lånet optages til. Som tidligere beskrevet, er det dog mere relevant at bruge ÅOP til at udregne et låns udgifter, og derfor bruges udtrykket nominel rente typisk ikke mere.

Realrente
Den reelle rente er den nominelle rente korrigeret for inflation og købekraft. Tilbyder banken dig eksempelvis en rente på 2 %, har det ikke samme værdi i år 0, som i årene efter, da det er blevet dyrere at købe varer og dine penge er blevet mindre værd.

Variabel rente eller fastforrentet?
Med et fastforrentet lån, er renten den samme i hele låneperioden, hvorimod en variabel rente kan svinge, alt efter markedets situation. Man kan sige det sådan, at et fastforrentet lån er det sikre valg og den variable rente er for dem der har luft i budgettet og tør tage chancer.

Hvordan fastsættes din rente?
Renten på dit lån, fastsættes ud fra udbuddet og efterspørgslen på markedet, samt på baggrund af den kreditvurdering banken laver af dig.

 

8. Hovedstol og Provenu

Lånets hovedstol er det beløb, der oprindeligt er lånt. Dvs. at hovedstolen ikke ændrer sig i låneperioden. Har du eksempelvis lånt 50.000, vil hovedstolen altid være 50.000

Provenuet er det fysiske beløb, du modtager. Låneprovenuet er lavere end hovedstolen, da omkostninger og stiftelsesgebyrer ofte er medregnet i lånets hovedstol.

 

9. Forskellige lånetyper

Stående lån
Ved et stående lån forstås et lån, hvor der hver enkelt termin betales rente, men hvor hovedstolen først betales ved slutningen af sidste termin.

Annuitetslån
Ved et annuitetslån betales der den samme rente og det samme afdrag hver termin, hvilket medfører at ÅOP bliver ens for alle terminer.

Serielån:
Ved et serielån betales det samme afdrag på hovedstolen hver termin og dermed bliver terminsydelsen også mindre og mindre, hvilket medfører store udgifter i starten og mindre i slutningen af låneperioden.

 

10. Moms

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift og Danmark har sammen med Sverige den højeste momssats i EU. Moms er en fast procentsats på 25 %, som du skal betale hver gang du køber varer i butikker eller online. 

Momssatsen har ændret sig markant i Danmark, fra en moms på 10 % i 1967 til 25 % i 2016.

 

Økonomiske termer

)