De 10 hurtige om lejeloven

Betaler du mon for meget i husleje? Må din udlejer godt smide dig ud? Find svarene her

I studiebyerne er der rift om lejlighederne, så det kan være svært at finde et sted at bo til leje. Når du så endelig har fået fingrene i en bolig er det vigtigt at være opmærksom på lejeloven, og de regler der er gældende for din bolig. Hvis du ikke er opmærksom, kan det blive dyrt. Vi har lavet en liste over hvilke regler, der er gode at have i mente ved flytning

Først og fremmest er der forskel på at være lejer eller fremlejer af en bolig. Som lejer, lejer du lejligheden af en udlejer, der ejer boligen, og som fremlejer lejer du boligen af en, der lejer boligen af ejeren.

 

#1 Er min husleje rimelig?

Kun i ejendomme opført efter 31.12.1991 eller ejendomme i en ikke-huslejereguleret kommune, er der fri markedsleje. Det vil sige, at udlejer selv må bestemme lejen, så længe det er inden for rimelighedens grænser.

Så hvis du bor du i en ejendom der er opført før 31.12.1991 og i en reguleret kommune, er der altså et loft på hvor meget udlejer må kræve i husleje. Er du overbevist om, at du betaler for meget i husleje, kan det betale sig for dig at gå til huslejenævnet og få vurderet lejemålet. Huslejenævnet vil så vurdere lejemålet og kan nedsætte huslejen, i nogle tilfælde, med ét års tilbagevirkende kraft.

Tjek Din Leje kan du tjekke om din husleje er rimelig. HUSK at det er kun vejledende.

 

#2 Forudbetalt husleje og depositum

Din udlejer kan kræve 3 måneders forudbetalt husleje, og 3 måneders husleje i depositum. Men hvad er forskellen?

Den forudbetalte husleje er en sikkerhed for udlejer og bruges hvis du misligholder jeres aftale, og i nogle måneder ikke betaler husleje. Hvis du i løbet af din tid i boligen altid har betalt husleje, vil den forudbetalte husleje dække dine 3 sidste måneder i boligen

Depositummet er også en slags sikkerhed for udlejer, når du fraflytter din lejlighed. Dit depositium vil blive brugt til at dække eventuelle skader. Hvis hele dit depositum ikke bliver brugt, skal du have resten tilbage.

Husk at du også vil blive opkrævet almindelig husleje for den måned du flytter ind. Det vil sige, at du muligvis skal af med i alt 7 måneders husleje, når du flytter ind i en ny lejlighed.

 

#3 Kan din udlejer "smide dig ud"?

Hvis du lejer en hel lejlighed er det faktisk ikke så let for din udlejer, at opsige dig. Hvis du er lejer af en ejerlejlighed eller andelsbolig kan du som regel kun blive opsagt, hvis ejeren selv ønsker at bo i boligen. Hvis dette er tilfældet er opsigelsesvarslet mindst ét år. 

Hvis du kun lejer et enkeltværelse i din udlejers egen bolig, kan du blive opsagt med en måneds varsel. 

OBS. Vær opmærksom på, at andre regler kan gælde, hvis du bor til fremleje. 

 

#4 Hvor lang opsigelse har jeg så som lejer?

Som lejer er den generelle opsigelsesvarsel på 3 måneder, men det er faktisk tilladt at aftale kortere eller længere frister på lejekontrakten. 

OBS. Denne regel gælder kun for lejers opsigelse og ikke udlejers. 

 

#5 Du kan måske fremleje din lejlighed, hvis du skal studere i udlandet

Hvis du er lejer af en lejlighed, må du rent faktisk gerne fremleje hele lejligheden i op til 2 år, hvis der er mindst 13 beboelseslejligheder i den ejendom, man bor i. Hvis du gerne vil fremleje din lejelejlighed skal du være opmærksom på, at du skal kunne forlægge en gyldig grund, som eksempelvis sygdom, studieophold eller lignende. 

OBS. Hvis du vil fremleje boligen skal du have udlejers accept, medmindre du kun vil fremleje et værelse der er mindre end 50% af hele boligens areal.

 

#6 Hvis du bor til leje, men ikke har en lejekontrakt, gælder lejelovens almindelige regler

Bor du til leje uden en lejekontrakt eller hvis din lejekontrakt er udløbet, selvom du stadig bor i boligen, gælder lejelovens almindelige regler. Det betyder, at der ikke er nogen slutdato for hvornår lejemålet ophører.

 

#7 Du har måske hørt om 2-års reglen?

2-års reglen gælder faktisk kun for fremleje. Altså hvis du selv bor til leje, i den bolig du vil fremleje. 

Som lejer (ikke fremlejer) af en lejlighed kan man kun have et tidsbegrænset lejemål, hvis udlejer, udlejer lejligheden med en gyldig grund. 

 

#8 Din udlejer må ikke kræve nyistandsættelse 

Når du skal fraflytte din lejlighed, kan din udlejer ikke kræve at du nyistansætter lejligheden - udlejer kan kun kræve en normal istandsættelse, som indebærer hvidtning, tapetsering af vægge, maling, slibning af gulve, mm. 

 

#9 Vedligeholdelse

Når du lejer en lejlighed, er det som udgangspunkt din udlejers ansvar at vedligeholde lejemålet, både indvendigt og udvendigt, medmindre det er aftalt at lejer står for den indvendige vedligeholdelse.

 

#10 Det lyder lidt langhåret, men lav en mangelliste når du flytter ind i en lejlighed.

Når du flytter ind i en lejlighed, kan det være en rigtig god idé at lave en mangelliste, da det kan spare dig for en masse penge ved fraflytning. 

Din mangelliste skal laves senest 14 dage efter indflytning, og det anbefales at man dokumenterer med billeder og får en underskrift fra udlejer. På denne måde kan man sikre sig, at udlejer ved udflytning ikke kræver at depositummet skal dække skader, der allerede var der ved indflytning. 

 

Hvis du har brug for hjælp til din lejekontrakt, kontakt da Lejernes Landsorganisation, LLO

 

Persuasion
)