Legatsøgning: Guide til at lægge budget

Guiden er udarbejdet i samarbejde med Legatbogen.dk - Danmarks største søgemaskine for fonde & legater.

 

Budgettet er et af de aller vigtigste dokumenter når du er ved at søge fonde og legater. Det er nemlig ud fra budgettet at du skal vise, at du har behov for støtte – faktisk så stort behov, at de vil give dig den største portion de har. Men samtidig er budgettet også rigtig svært at få styr på, så her guider vi til, hvordan du skal udarbejde dit budget.

 

Vær realistisk

Der er ingen tvivl om, at det for studerende kan være rigtig dyrt at tage på studieophold i udlandet. Det kan være svært at spare tilstrækkeligt op på egen hånd, og det er der fonde og legater kommer ind i billedet. Administratorerne fra de forskellige fonde og legater ved hvad det koster at tage på udlandsophold, og de ved også hvordan man skal læse et budget. Det er derfor vigtigt, at du er ærlig og realistisk når du lægger dit budget. Dit finansieringsbehov findes nemlig ud fra budgettet ved at finde differencen mellem indtægter og udgifter.

 

Estimér prisen på dit udlandsophold

For at kunne lave en nogenlunde fornuftig estimering af, hvad det egentlig vil komme til at koste dig, kan det være en god idé at lave noget research, så du bedre kan vurdere dit budget. Nogle byer er dyrere end andre og studieafgiften varierer derfor fra sted til sted. Derudover er der priser på studiebøger, kost og logi. Undersøg for eksempel hvad flybilletterne koster, så du kan regne det med i dit budget – og undersøg om andre før dig har lavet budgetter du kan samenligne med.

 

Indtægter

Når du er på udlandsophold vil din SU være din primære indtægt, da det ikke rigtig kan lade sig gøre at have et studiejob ved siden af studiet eller praktikken i udlandet. Skal du læse et sted, hvor du skal betale studieafgift, kan du ofte få et udlandsstipendium. Får du af en eller anden grund ikke denne ydelse, så skal du forklare det i dit budget, eventuelt som en fodnote. Læs mere om SU og uddannelsesstipendier på www.su.dk/udland.

 

Udgifter

Har du merudgifter i forbindelse med dit udlandsophold, skal disse også anføres i budgettet. Du skal altså kun medregne de udgifter, der direkte har noget med opholdet at gøre, og ikke udgifter derudover som eksempelvis shopping eller husleje i Danmark. Derimod kan du godt medregne udgifter i forbindelse med konferencer, sprogkurser eller andre sociale og kulturelle aktiviteter der virker relevante.

 

Finansieringsbehov

Det er klart, at dit endelige budget skal vise, at du rent faktisk har et finansieringsbehov, sådan så du kvalificerer dig til støtte. Det er vigtigt, at du sikrer dig at dit finansieringsbehov er større end den maksimale uddeling som fonden eller legatet uddeler. Det samme gælder, hvis du medregner støtte du kan have fået fra andre fonde og legater.

Søg ikke om specifikke beløb fra de forskellige fonde, men angiv i stedet hvad dit finansieringsbehov er. Ansøger du om et specifikt beløb, kan du risikere, at du rent faktisk får mindre støtte end hvad du egentlig har mulighed for at få, og det ville være ærgerligt. Dit finansieringsbehov er dog ikke udgangspunkt for, hvad fonden skal give dig – vær derfor opmærksom på, at du ikke får dækket dit behov fra et enkelt legat. Fonde og legater har ofte fastsatte støttebeløber tiltænkt forskellige formål, hvilket betyder at skal man eksempelvis på udlandsophold i Europa i 3 måneder får man 5.000 kr. i støtte, mens man måske får 10.000 for 6 måneder i Kina.

Ender du med efter ansøgningsforløbet at have modtaget større støtte end dit finansieringsbehov udtrykker, så kontakt fonden eller legatet.

 

Finansieringsmuligheder

Du skal også huske at redegøre for dine finansieringsmuligheder, men du skal ikke anføre dem som indtægt, da de vil blive medregnet og gøre dit finansieringsbehov mindre. Alligevel er de vigtige at inddrage, for det viser, at du har et realistisk finansieringsbehov, og er seriøst og målrettet i din ansøgning. Finansieringsmuligheder kan blandt andet være en personlig opsparing, udlandsstudielån eller en kassekredit. Læs mere om udlandsstudielån på www.su.dk/udland.

 

Budgettets opstilling og poster

Inkludér perioden som budgettet dækker over, gerne meget specifikt, da studieår og semestre varierer fra land til land. Gør det hele enkelt og overskueligt ved at bruge de ovenstående kategorier til at opdele dit budget. Husk derefter at anføre det hele i danske kroner og inkludere kursberegningen i en fodnote.

Budgetposter der kan være relevante for dit udlandsophold, kan være følgende:

Indtægter
1. SU
2. Udlandsstipendium

Udgifter
1. Undervsningsafgift
2. Bolig
3. Kost
4. Rejseomkostninger
5. Generel transport
6. Forsikring
7. Kulturelle/sociale formål
8. Konference
9. Sprogkursus
10. Bøger og materiale
11. Lommepenge
12. Vaccination

Finansieringsbehov
1. Indtægter minus udgifter

Finansieringsmuligheder
1. Legater
2. Lån/kassekredit
3. Opsparing

 

Dos and donts – 5 hurtige tips

- Medmindre fonden eller legatet beder om det, så lad være med at søge et specifikt beløb.

- Det er vigtigt at sørge for, at dit finansieringsbehov er højere end det støttebeløb fonden giver.

- Sørg for, at dit budget er overskueligt.

- Vær realistisk.

- Når du redegør for dine indtægter, undgå da at sætte opsparing og lån som en indtægt.

)