De gængse forsikringer: Indbo & Ulykke forklaret

Vi ved det alle sammen: Det er vigtigt at være forsikret. Men hvorfor egentlig? 

Forsikringer kan virke uoverskuelige og føles irrelevant, for hvad vil det overhovedet sige at have en indbo- og ulykkesforsikring ? Vi har samlet og forklaret de vigtigste forsikringer, så alle kan forstå det, og lavet en liste over ting du skal tænke over når du skal vælge forsikring.

 

Indboforsikring kort fortalt

En indboforsikring, er blandt de mest grundlæggende forsikringer. Den dækker husstandens indbo, eksempelvis i tilfælde af brand og tyveri. Det er vigtigt, at man danner sig et overblik over, hvad man har/ikke har af værdi.

Indbo er møbler, tøj, tv og generelt de ejendele, der hører naturligt til i et privat hjem. Det vil sige, hvis du kommer til ødelægge dit spisebord ved et uheld, kan du få erstatning fra dit forsikringsselskab.

De fleste indboforsikringer indeholder også en ansvarsforsikring, som er rigtig vigtig. Ansvarsforsikringen er nemlig den forsikring du skal bruge, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting. 

 

Eksempel: 
Du sidder til forelæsning og pludselig bliver du forskrækket, så kaffekoppen i din hånd vælter ned på din sidekammerats computer og den går i stykker. Her vil din forsikring (ansvar) gå ind og dække, når du er kommet til, at lave en skade på en andens ting

 

Ved indboforsikringer er der noget der hedder en selvrisiko. Det er et beløb du selv skal dække ved skader. Hvis din skades værdi er under din selvrisiko, skal du selv dække skaden. Hvis skadens værdi er over din selvrisiko vil du få erstatning minus din selvrisiko. 

OBS. Det varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab om dine elektronik produkter er omfattet af indboforsikringen. Hos nogle forsikringsselskaber er elektronik-forsikring et tilvalg. 

 

Hvad er en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen er den der sikrer dig, hvis du skulle være så uheldig, at være ude for en ulykke og blive påført en skade. 

Om du vil få erstatning og hvor meget, afhænger af det der kaldes en méngrad. En méngrad er den der angiver "hvor slem" din skade er, og det varierer fra forsikring til forsikring, hvornår den skadede har ret til erstatning og i hvilket omfang. 

Erstatning i forbindelse med forsikringer er det beløb den skadede vil modtage i forbindelse med en ulykke der resulterer i mén.

 

Eksempel: 
Du er på vej hjem fra skole - du cykler. Pludselig vælter du og ender med at slå begge dine fortænder ud. Her vil din forsikring gå ind og dække tandlæge regningen.

 

OBS. Vær opmærksom på, at det du selv ville kalde en ulykke ikke altid er det samme som, hvad dit forsikringsselskab forbinder med begrebet. Det kan nemlig variere fra selskab til selskab.

 

Så hvilke overvejelser skal du gøre dig, når du skal vælge forsikring?

Bor du sammen med en? Hvis du bor sammen med kan I være fælles om én indboforsikring, men I skal have en ulykkesforsikring hver i sær. 

Hvor meget værdi har du? Som studerende har man som regel ikke behov for den samme dækning, som eksempelvis ens forældre. Jo mere værdi du har som skal dækkes, jo dyrere forsikring. 

Har du en cykel? Cykler er ikke inkluderet i alle indboforsikringer, og hos nogle forsikringsselskaber afhænger prisen af hvor du bor. 

Hvad har du råd til at betale i selvrisiko? En lav/ingen selvrisiko er ofte lig med en dyr forsikring. Så gør op med dig selv, hvor meget du er i stand til selv at betale, hvis der skulle ske en skade. 

Hvor meget vil du forsikres for på din ulykkesforsikring? Ofte er en høj forsikringssum lig med en dyr forsikring

Hvor høj en méngrad? Ofte hænger en lav méngrad sammen med en dyr forsikring, da skaden ikke behøver at være stor, for at du får udbetalt erstatning. 

 

 

 

)